people and places of rukum

people and places of rukum

गाउँमा शान्तिको लामो सास (रुकुम-रोल्पा एक्स्प्रेस-२) http://wp.me/peeGe-wQ