Hemraj Pun

Hemraj Pun

गाउँमा शान्तिको लामो सास (रुकुम-रोल्पा एक्स्प्रेस-२) http://wp.me/peeGe-wQ and http://wp.me/peeGe-wG रुकुम-रोल्पा एक्स्प्रेस- शान्तिकालमा गाउँले जनताको जीवनीका केही झलकहरू