Hemraj Pun of Kol village in Rukum.

Hemraj Pun of Kol village in Rukum. He killed the creeper. Read about him in Nepali in the link given below.

गाउँमा शान्तिको लामो सास (रुकुम-रोल्पा एक्स्प्रेस-२) http://wp.me/peeGe-wQ and http://wp.me/peeGe-wG रुकुम-रोल्पा एक्स्प्रेस- शान्तिकालमा गाउँले जनताको जीवनीका केही झलकहरू