Hemraj Pun of Kol village in Rukum.

Hemraj Pun of Kol village in Rukum. He killed the creeper. Read about him in Nepali in the link given below.

Hemraj Pun of Kol village in Rukum. He killed the creeper. Read about him in Nepali in the link given below.

गाउँमा शान्तिको लामो सास (रुकुम-रोल्पा एक्स्प्रेस-२) http://wp.me/peeGe-wQ and http://wp.me/peeGe-wG रुकुम-रोल्पा एक्स्प्रेस- शान्तिकालमा गाउँले जनताको जीवनीका केही झलकहरू

Please post your thoughts. (कृपया तपाईंलाई लागेको लेख्नुस् ।)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s