A passenger in Delhi Metro

दिल्लीको शहरी रेल प्रणालीमा धेरैजसो मध्यम र निम्ममध्यम बर्गीय मानिसहरूले यात्रा गर्छन् ।

Please post your thoughts. (कृपया तपाईंलाई लागेको लेख्नुस् ।)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s