Crossed the Dhorpatan River. Danced in Nishel Dhor

I woke up at 8 in the morning. Unusual in normal times. Unusual when I am traveling. When I am not traveling and staying home I wake up very late. Like around 9:30. When I am traveling I generally wake up very early, like 5:30 or 6 because of the pressure involved. It’s better to […]

Cycling their way home. #Kathmandu

Two middle-aged men drag their bicycles on the slope leading up to Koteshwor, Kathmandu this evening. In these times of “environmental consciousness” I can safely assume that they are not trying to make any statements like “we are toiling because we care for our environment” and “we prefer cycling because we dislike traveling in vehicles […]

हिड प्रिय हिड

दिनेश वाग्ले वाग्ले स्ट्रिट जर्नल यो लेख आजको कान्तिपुर कोसेलीमा प्रकाशित भएको हो । हुनसक्छ केही क्षणमै पत्रिका फ्यात्त फ्यालेर तपाई कतै हिड्ने सुरमा हुनुहुन्छ ? गाउमा हिडाइ धेरैहदसम्म बाध्यता हो तर शहरमा त्यो सचेत छनोट हुनसक्छ । हिर्डाईलाई उद्देश्यमुलक पाइलाचलाई ठान्नुहुन्छ भने यहाँ कुरा त्यसको मात्रै भइरहेको छैन । यत्तिकै हिड्ने क्या । फोकटमा […]